Articles

Kalendar

 

 Kalendar akademik bagi dua semester di Pusat Pengajian Pra-Universiti

SEMESTER 1
AKTIVITI TARIKH TEMPOH
Pendaftaran (e-Daftar) 09/05/14 - 22/05/14 2 minggu
Pendaftaran Kolej 03/06/14 1 hari
Minggu Aluan Pelajar 04/06/14 - 06/06/14 3 hari
Kuliah 09/06/14 - 27/07/14 7 minggu
Cuti Pertengahan Semester 28/07/14 - 10/08/14 2 minggu
Kuliah 11/08/14 - 26/10/14 11 minggu
Minggu Ulangkaji 27/10/14 - 02/11/14 1 minggu
Peperiksaan 03/11/14 - 09/11/14 1 minggu
Cuti Akhir Semester 10/11/14 - 07/12/14 4 minggu
 
 SEMESTER 2
AKTIVITI TARIKH TEMPOH
Pendaftaran (e-Daftar) 01/12/14 - 07/12/14 1 minggu
Pendaftaran Kolej 07/12/14 1 hari
Kuliah 08/12/14 - 15/02/15 10 minggu
Cuti Pertengahan Semester 16/02/15 - 22/02/15 1 minggu
Kuliah 23/02/15 - 19/04/15 8 minggu
Minggu Ulangkaji 20/04/15 - 26/04/15 1 minggu
Peperiksaan 27/04/15 - 03/05/15 1 minggu
 TAMAT PROGRAM