Articles

Kalendar

 

 Kalendar akademik bagi dua semester di Pusat Pengajian Pra-Universiti

SEMESTER 1
AKTIVITI TARIKH TEMPOH
Pendaftaran (e-Daftar) 18/05/13 - 24/05/13 1 minggu
Pendaftaran Kolej 04/06/13 1 hari
Minggu Aluan Pelajar 05/06/13 - 07/06/13 3 hari
Kuliah 10/06/13 - 02/08/13 8 minggu
Cuti Pertengahan Semester 03/08/13 - 18/08/13 2 minggu
Kuliah 19/08/13 - 25/10/13 10 minggu
Minggu Ulangkaji 28/10/13 - 03/11/13 1 minggu
Peperiksaan 04/11/13 - 10/11/13 1 minggu
Cuti Akhir Semester 11/11/13 - 08/12/13 4 minggu
 
 SEMESTER 2
AKTIVITI TARIKH TEMPOH
Pendaftaran (e-Daftar) 02/12/13 - 08/12/13 1 minggu
Pendaftaran Kolej 08/12/13 1 hari
Kuliah 09/12/13 - 07/02/13 9 minggu
Cuti Pertengahan Semester 08/02/14 - 16/02/14 1 minggu
Kuliah 17/02/14 - 18/04/14 9 minggu
Minggu Ulangkaji 21/04/14 - 27/04/14 1 minggu
Peperiksaan 28/04/14 - 04/05/14 1 minggu
 TAMAT PROGRAM