PUSAT PENGAJIAN PRA-UNIVERSITI

Asasi Sains Fizikal

Kursus-kursus bagi program Sains Fizikal yang ditawarkan di Pusat Pengajian Pra-Universiti telah direka khas bagi menyediakan pelajar-pelajar untuk meneruskan pengajian dalam ijazah sarjana muda bagi bidang kejuruteraan serta sains komputer.

Kod Kursus

Nama Kursus

Kredit

PRF 1016

Fizik I
(Physics I)

6

PRK 1016

Kimia I
(Chemistry I)

6

PRM 1016

Matematik I
(Mathematics I)

6

PRI 1013

Bahasa Inggeris I
(English I)

3

PRS 1022

Kemahiran Berkomunikasi
(Communication Skills)

2

PRD 1012

Ko-Kurikulum Berkredit
(Co-Curriculum with Credit)

2

Kod Kursus

Nama Kursus

Kredit

PRF 1026

Fizik II
(Physics II)

6

PRK 1026

Kimia II
(Chemistry II)

6

PRM 1026

Matematik II
(Mathematics II)

6

PRI 1023

Bahasa Inggeris II
(English II)

3

PRX 1042

Kompetensi ICT
(ICT Competency)

2

PRS 1032

Nilai-nilai Sejagat
(Universal Values)

2